หางาน

จะหางานทั้งทีต้องรู้จักตนเองและเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับผู้ที่กำลังมีความต้องการ และอยากที่จะ หางาน ทั้งทีบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักตัวเองให้ดีพอถึง ทักษะของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองนั่งเรียนมา ว่าตรงสายกับงานที่คุณจะสมัครหรือไม่ลืมคุณมีความรักพอที่ทำงานตรงสายนี้ หรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ใครหลายๆคนอาจจะเกิดปัญหา คือเมื่อทำงานไปแล้วกลับกลายเป็นว่า ค้นพบตัวเองว่าไม่ใช่งานที่ตนเองรักจึงทำให้เกิดการเบื่อหน่าย และท้ายที่สุดก็จะไม่มีความสุขในการทำงาน จะลาออกก็ห่วงเรื่องของรายได้และชีวิตประจำวัน หรือการเป็นอยู่จึงทำให้มีความสุขในการทำงาน จึงค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนัก ไปพร้อมกันได้เป็นอย่างดีและ จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องมีทางเลือกที่โดดเด่นและ จึงทำให้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนอีก ต้องบอกหรือว่า ถ้าเรารู้จักตัวเองแล้ว […]

Read More →