เลือกใช้บริการส่งข้อความแบบไหน ตอบโจทย์ และคุ้มค่ามากที่สุด

บริการส่งข้อความ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการหลายแห่งในประเทศไทยของเรา จุดเด่นของแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันออกไป การส่งข้อความ sms มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง สำหรับธุรกิจอาจต้องการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย นำเสนอผลิตภัณฑ์ แนะนำสินค้าและบริการ หรือเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ส่วนองค์กรต่างๆ ก็สามารถใช้ sms เพื่อสื่อสารกันภายในองค์กร ตลอดจนบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องส่ง sms จำนวนมากในแต่ละวัน จึงได้มีการพัฒนาระบบส่งข้อความขึ้นมา […]

Read More →